Vastuun kieltäminen

DR. Smart Shop tarjoaa tuotteita, jotka saattavat olla säänneltyjä tai eivät ole säänneltyjä joissakin maissa ja joihin sovelletaan soveltuvin osin laillisuutta koskevia erityissääntöjä. Mitään tarjoamistamme tuotteista tai tiedoista ei tule tulkita houkuttelevana tai yllyttämään rikkomaan lukijan maan sääntöjä ja lakeja. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, ovatko tilatut tuotteet laillisia kyseisessä maassa.

Vaikka tämän verkkosivuston tiedot ja kuvaukset on koottu erittäin huolellisesti, Dr. Smart Shop ei ole vastuussa virheistä, väärinkäsityksistä ja epätarkkuuksista verkkosivuilla.

DR. Smart Shop ei millään tavalla väitä, että sen tarjoamat tuotteet ovat lääkkeitä ja että ne voivat ehkäistä, parantaa tai hoitaa sairauksia ja/tai tiloja.

DR. Smart Shop ei halua rohkaista ketään toimimaan lain vastaisesti. Korostamme nimenomaisesti, että olet vastuussa tulevista toimistasi.